Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į CalleBoom!

Šiose taisyklėse ir sąlygose pateikiamos Calleboom svetainės, esančios adresu calleboom.com, naudojimo taisyklės ir nuostatos.

Naudodamiesi šia svetaine darome prielaidą, kad sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis. Toliau nesinaudokite CalleBoom, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Šioms sąlygoms, privatumo pareiškimui ir pranešimui apie atsakomybės atsisakymą bei visoms sutartims taikoma toliau pateikta terminologija: “Klientas”, “Jūs” ir “Jūsų” reiškia Jus, asmenį, prisijungusį prie šios svetainės ir atitinkantį Bendrovės terminus ir sąlygas. “Bendrovė”, “Mes”, “Mes”, “Mūsų” ir “Mus” reiškia mūsų Bendrovę. “Šalis”, “Šalys” arba “Mes” reiškia Klientą ir mus. Visos sąvokos reiškia pasiūlymą, sutikimą ir mokėjimą, būtiną mūsų pagalbos Klientui procesui pradėti tinkamiausiu būdu, siekiant aiškaus tikslo – patenkinti Kliento poreikius, susijusius su Bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, vadovaujantis Nyderlanduose galiojančiais įstatymais ir atsižvelgiant į juos. Bet koks pirmiau pateiktos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaitos, daugiskaitos, didžiosios raidės ir (arba) jis (ji) arba jie yra laikomi pakeičiamais ir todėl reiškia tą patį.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Prisijungdami prie “CalleBoom” sutikote, kad slapukai būtų naudojami pagal “CalleBoom” privatumo politiką.

Dauguma interaktyvių interneto svetainių naudoja slapukus, kad galėtume gauti naudotojo duomenis kiekvieno apsilankymo metu. Mūsų svetainėje slapukai naudojami tam tikrų sričių funkcionalumui įgalinti, kad žmonėms, besilankantiems mūsų svetainėje, būtų paprasčiau. Kai kurie mūsų partneriai ir (arba) reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, “Calleboom” ir (arba) jos licencijų teikėjams priklauso intelektinės nuosavybės teisės į visą “CalleBoom” medžiagą. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Galite naudotis šia CalleBoom medžiaga savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Jums draudžiama:

perspausdinti “CalleBoom” medžiagos
Parduoti, nuomoti ar sublicencijuoti “CalleBoom” medžiagos
Reprodukuoti, dubliuoti ar kopijuoti “CalleBoom” medžiagos
platinti “CalleBoom” turinio

Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Mūsų Sąlygos ir nuostatos buvo sukurtos naudojantis Sąlygų ir nuostatų šablonu.

Dalis šios svetainės suteikia galimybę naudotojams tam tikrose svetainės vietose skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija. Calleboom nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri Komentarų prieš juos pateikiant svetainėje. Komentarai neatspindi “Calleboom”, jos atstovų ir (arba) filialų požiūrių ir nuomonių. Komentarai atspindi juos paskelbusio asmens požiūrį ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, “Calleboom” neatsako už Komentarus ar bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir (arba) skelbimo ir (arba) pasirodymo šioje svetainėje.

Calleboom pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti bet kokius Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Taisykles ir sąlygas.

Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad:

Jūs turite teisę skelbti Komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;
Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiosios šalies autorių teises, patentus ar prekių ženklus;
Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, įžeidžiančios, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą
Komentarai nebus naudojami siekiant pritraukti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę veiklą ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate “Calleboom” neišimtinę licenciją naudoti, atkurti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atkurti ir redaguoti bet kokius jūsų Komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Nuorodos į mūsų turinį

Toliau išvardytos organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę be išankstinio rašytinio sutikimo:

Vyriausybinės agentūros;
Paieškos sistemos;
naujienų organizacijos;
internetinių katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę tokiu pat būdu, kaip jie pateikia nuorodas į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių Svetaines; ir
visoje sistemoje akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios negali pateikti hipersaitų į mūsų svetainę.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia nuorodą pateikusios šalies ir jos produktų ir (arba) paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar pritarimo; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

 

Jei esate viena iš 2 dalyje išvardytų organizacijų ir norite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, turite mus apie tai informuoti el. paštu “Calleboom”. Nurodykite savo vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate pateikti nuorodą į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norėtumėte pateikti nuorodą, sąrašą. Atsakymo laukite 2-3 savaites.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitus į mūsų svetainę taip:

naudodamos mūsų įmonės pavadinimą; arba
naudodamos vienodą išteklių lokatorių, į kurį pateikiama nuoroda; arba
naudodami bet kokį kitą mūsų Svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, aprašymą, kuris yra prasmingas nuorodą pateikiančios šalies svetainės turinio kontekste ir formate.

Nesudarius prekių ženklo licencijos sutarties, nebus leidžiama naudoti “Calleboom” logotipo ar kito meno kūrinio, jei nebus sudaryta prekių ženklo licencijos sutartis.

iRėmeliai

Be išankstinio sutikimo ir raštiško leidimo negalite kurti rėmelių aplink mūsų tinklalapius, kurie kaip nors keičia mūsų tinklalapio vaizdinį pateikimą ar išvaizdą.

Turinio atsakomybė

Mes neatsakome už jokį turinį, kuris pateikiamas jūsų Interneto svetainėje. Jūs sutinkate mus apsaugoti ir ginti nuo visų pretenzijų, kurios kyla jūsų Interneto svetainėje. Jokioje Svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos, arba kurios pažeidžia, kitaip pažeidžia ar propaguoja bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimą ar kitokį pažeidimą.

Jūsų privatumas

Perskaitykite privatumo politiką

Teisių išsaugojimas

Pasiliekame teisę reikalauti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba kurią nors konkrečią nuorodą į mūsų Svetainę. Jūs sutinkate, kad gavę prašymą nedelsiant pašalintumėte visas nuorodas į mūsų Svetainę. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šias sąlygas ir nuorodų politiką. Nuolat siųsdami nuorodas į mūsų Svetainę, jūs sutinkate laikytis šių nuorodų teikimo sąlygų ir nuostatų.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei mūsų Svetainėje radote nuorodą, kuri dėl kokių nors priežasčių yra įžeidžianti, galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis ir pranešti mums. Apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, tačiau neprivalome to padaryti ar atsakyti jums tiesiogiai.

Mes neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliks prieinama arba kad svetainėje pateikta medžiaga bus nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas

Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, mes nepripažįstame jokių pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Jokia šios atsakomybės atsisakymo nuostata nebus:

neapriboja ir nepanaikina mūsų ar jūsų atsakomybės už mirtį ar kūno sužalojimą;
apriboti ar panaikinti mūsų ar jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą iškraipymą;
apriboti bet kokią mūsų ar jūsų atsakomybę bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
netaikyti jokios mūsų ar jūsų atsakomybės, kurios negalima netaikyti pagal galiojančius įstatymus.

Šiame skirsnyje ir kitose šio atsisakymo nuo atsakomybės vietose nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: (a) taikomi atsižvelgiant į ankstesnę pastraipą; ir (b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius pagal šį atsisakymą nuo atsakomybės, įskaitant įsipareigojimus, kylančius pagal sutartį, deliktinę atsakomybę ir dėl įstatymuose nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes neatsakome už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.